DIN KOMPLETTA INSTALLATIONSPARTNER!

Spedab är din kompletta installationspartner. Vi erbjuder tjänster till privata och kommersiella aktörer inom bland annat el, data, fiber, passage, AV, larm, lås och mycket mer! 

TJÄNSTER

ENTREPRENADER

Vi har stor erfarenhet inom entreprenader inom offentlig sektor, publika- & privata miljöer i såväl ny- som ombyggnationer.


ELINSTALLATIONER

Vi utför nyinstallation inom alla slags kraftinstallationer, belysningssystem & energioptimeringBRANDLARM

Utför brandlarmsinstallationer i samband med nyproduktion, ombyggnation & service

TELE- & DATANÄT

Vi installerar lösningar inom tele & data. Allt från mindre datanät till kompletta serverhallar.

Vi har även lång erfarenhet av att driva större FTTH projekt och erfarna fibertekniker. Vi installerar fiber i såväl landsbygd som i kommersiella fastigheter.


SERVICEUPPDRAG & UNDERHÅLL

Vi utför serviceuppdrag i varierande storlek, från mindre halvdagsuppdrag till mer omfattande och tidskrävande uppdrag. Med våra servicebilar når vi våra kunder i Stockholm & Mälardalen med snabb & smidig inställelsetid.INBROTTSLARM- OCH PASSAGESYSTEM

Vi är en systemoberoende leverantör av säkerhetsprodukter och tjänster, vilket medför ett brett utbud av säkerhetssystem. Vi utför integrerade lösningar med passagesystem & inbrottslarm Certifierade enligt SBSC inbrottslarm klass 1&2

Vi utför & upprättar låssystem, säkerhetsdörrar, grindar, jalusier mm Certifierade enligt SBCS samt medlemmar i SLR


KUNDER

Relationen mellan oss och våra kunder är det som generar affärer. Vi värnar därmed starkt om denna och sätter våra kunder och deras behov i fokus - oavsett om du är en ny eller gammal bekantskap.

Våra uppdragsgivare finns överallt i vardagen, från kommunala och kommersiella fastighetsbolag och till enskilda privatkunder. Vi jobbar lika engagerat i alla projekt, stora som små, för att leverera en professionell tjänst med hög kvalité och kundnöjdhet.

Nedan återfinns en rad av våra kunder, kontakta oss för mer information:

Över 75 års samlad erfarenhet

Mot 100% kundnöjdhet!

MEDARBETARE
Tillsammans med våra kunder utgör våra medarbetare kärnan i vår verksamhet. Vi arbetar ständigt med att skapa en arbetsmiljö som är trygg och trivsam samtidigt som den ska utmana på ett positivt sätt. Detta bidrar till personlig utveckling och välbefinnande, något som vi ser som en levande process som varje medarbetare skall kunna anpassa efter sina förutsättningar. 

Vi vill bli regionens bästa arbetsgivare inom vår nisch och erbjuda en den mest attraktiva arbetsplatsen - Nyfiken? Välkommen att kontakta oss om du är nyfiken på hur det är att jobba hos oss!

VI VILL PÅVERKA
Vi vill vara med och påverka vår bransch och hur den utvecklas, men även ta vårt ansvar för samhälle och miljö. Därför är vi engagerade i flera satsningar som verkar för förbättringar och utveckling inom dessa områden . Våra satsningar är riktade mot det vi tror på och kan ibland påverka hela företaget likaväl som enbart en enskild anställd. 
KONTAKT
Hej! Kul att du hittat till oss på webben, vill du komma i kontakt med oss går det bra att ringa, sms, fylla i formuläret eller komma förbi oss på kontoret! 

E-post: info@spedab.se
Starrbäcksgatan 5
SE-172 74 Sundbyberg
Sverige
NAMN
TELEFONNUMMER
E-POST
MEDDELANDE
SKICKA